ზუ­რაბ ხა­ჩი­ძეს კო­რო­ნა­ვირუ­სი და­უ­დას­ტურ­და, ინ­ფორ­მა­ცი­ას ამის შე­სა­ხებ მომ­ღე­რა­ლი და სა­ჯა­რო მო­ხე­ლე სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში აქ­ვეყ­ნებს.

“კო­ვი­დი და­მი­დას­ტურ­და! ორ­შა­ბათს აც­რას ვა­პი­რებ­დი ახალ­ცი­ხე­ში! ჯან­მრთე­ლო­ბას გი­სურ­ვებთ!” – წერს ხა­ჩი­ძე.

“ახლა ვნა­ხუ­ლობ ხერ­ხებს, რომ­ლით აჯო­ბებს შენი მოკ­ვლა, ხა­თუ­ნას არ და­ე­მარ­თოს და სხვას არა­ფერს და­ვე­ძებ, შენ ისე­თი ჯან­მრთე­ლი ხარ კო­ვიდ­საც მო­ე­რე­ვი…“ – წერს ზურა ხა­ჩი­ძის სტა­ტუ­სის კო­მენ­ტა­რებ­ში ნინი ქარ­სე­ლა­ძე.

რო­გო­რია ზურა ხა­ჩი­ძის ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა Ambebi.ge კო­მენ­ტა­რის ჩა­სა­წე­რად ნინი ქარ­სე­ლა­ძეს და­უ­კავ­შირ­და.

– ნორ­მა­ლუ­რად არის, ცოტა სუს­ტად რო­გორც კო­ვიდს ახა­სი­ა­თებს. დღეს უკვე მე­სა­მე დღეა, სახ­ლში გა­დის მკურ­ნა­ლო­ბას. აც­რას ნამ­დვი­ლად აპი­რებ­და და ვერ მო­ას­წრო. ღმერ­თის წყა­ლო­ბით კარ­გად არის, ჩვენ არა­ვის გა­დაგ­ვდე­ბია ვირუ­სი.