სა­გა­რე­ჯოს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში ქალი მოკ­ლუ­ლი იპო­ვეს. 50 წლის ქა­ლის გვა­მი ცოტა ხნის წინ მდი­ნა­რე იორ­თან იპო­ვეს. მას სა­ვა­რა­უ­დოდ ბლაგ­ვი საგ­ნით აქვს და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი თა­ვის არე­ში მი­ყე­ნე­ბუ­ლი.

არსებული ინფორმაციით, ქალი მეგობარმა მამაკაცმა ქონების დაუფლების მოტივით მოკლა

ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის თქმით, ის ეროვ­ნე­ბით უზ­ბე­კია, თუმ­ცა წლე­ბია სა­ქარ­თვე­ლო­ში მე­გო­ბარ ქარ­თველ მა­მა­კაც­თან ერ­თად ცხოვ­რობ­და. ერთ-ერთი ვერ­სი­ით ქალი მე­გო­ბარ­მა მა­მა­კაც­მა ქო­ნე­ბის და­უფ­ლე­ბის მიზ­ნით გა­ი­მე­ტა სა­სიკ­ვდი­ლოდ.

ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრომ მომ­ხდარ­ზე გა­მო­ძი­ე­ბა 108-ე გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბის მუხ­ლით და­ი­წყო. სა­ვა­რა­უ­დო დამ­ნა­შა­ვე 60 წლამ­დე ასა­კის კაცი კა­ხე­თის სამ­ხა­რეო პო­ლი­ცი­ის თა­ნამ­შრომ­ლებ­მა ცხელ კვალ­ზე და­ა­კა­ვეს